Short noteikumi description

Noteikumi

Personas datu apstrāde

Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai 2016/679, uzņēmums SIA PRO materiāli (E-pasts: info@materiali.lv Tel.: +371 25164077) saņem, 2 gadus uzglabā un apstrādā lapas apmeklētāja nodotos personas datus (vārdu, uzvārdu, piegādes adresi, kā arī e-pasta adresi un tālruņa numuru, ja tādi ir norādīti), ar mērķi nodrošināt saziņu, sniegt pilnvērtīgāku saturu un atbilstošākas reklāmas, kā arī veikt preču piegādi. Piekrītot šiem datu apstrādes noteikumiem, lapas apmeklētājs tiek informēts, ka tā sniegtie personas dati netiks nosūtīti citiem ES uzņēmumiem, vai uz trešo valsti, vai starptautisku organizāciju. Piekrītot šiem noteikumiem, lapas apmeklētājs apzinās savas tiesības saistībā ar tā personas datu dzēšanu, labošanu, apstrādes ierobežošanu, u.c. (vairāk info par GDPR)

Pirkšanas nosacījumi

Lūdzam iepazīties un akceptēt zemāk pievienotos, svarīgākos, SIA PRO materiāli, vienotais reģ.nr. 40103357903 (turpmāk tekstā - materiali.lv), piedāvāto preču iegādes noteikumus.

 1. Saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) 10. pantu, pircējam, veicot pasūtījumu, starp pircēju un pārdevēju tiek slēgts Distances līgums.
 2. Noformēt pasūtījumu ir iespējams interneta vietnē www.materiali.lv
 3. materiali.lv mājaslapā visas preču cenas ir norādītas ar Pievienotās vērtības nodokli (21%). Preču piegādes pakalpojuma izmaksas nav iekļautas norādītajā preces cenā.
 4. Par pasūtīto preci un izvēlēto piegādes pakalpojumu var norēķināties izmantojot bankas pārskaitījumu
 5. Veicot pasūtījumu, nepieciešams norādīt e-pasta adresi un telefona numuru, lai klientam varētu nosūtīt rēķinu, pavadzīmi u.c. nepieciešamo dokumentāciju, kā arī, lai sazinātos ar klientu par piegādes laiku, adresi vai citu jautājumu precizēšanai.
 6. Pasūtot preci, piedāvājam preces saņemšanas veidus: bezmaksas – mūsu veikalā Dzelzavas iela 120A, Rīga, LV-1021, vai izmantojot transporta pakalpojumus ar preces piegādi, klienta norādītajā adresē.
 7. Lūdzam rūpīgi izlasīt preces lietošanas instrukciju un preci lietot tikai saskaņā ar tās ražotāja norādījumiem, atbilstoši preces īpašībām un paredzētajiem lietošanas mērķiem. Jautājumu vai neskaidrību gadījumā par preces lietošanu, iespējams sazināties arī ar kādu no mūsu speciālistiem.
 8. Ja pārdomājāt un nolēmāt atteikties no pirkuma, Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likums (PTAL) un reglamentējošie Ministru Kabineta Noteikumi Nr.255 "Noteikumi par distances līgumu" (MK Noteikumi Nr. 255) nosaka, ka pircējam ir tiesības atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā un atdot interneta veikalā iegādāto preci atpakaļ pārdevējam. PTAL 12. panta 6. daļa nosaka, ka atsakoties no pirkuma Distances līguma gadījumā "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā". Iesakām saglabāt preces oriģinālo iepakojumu, lai realizējot atteikuma tiesības saskaņā ar Distances līguma noteikumiem, prece netiktu ārēji mehāniski bojāta. Lai vienotos par preces atdošanu atpakaļ, lūdzam sazināties ar mums pa e-pastu: info@materiali.lv vai pa tālruni: +371 25164077, norādot pasūtījuma numuru un datumu.
 9. Sūdzību un ārpustiesas strīdu izskatīšanas kārtība.
  Sūdzību par preču pieejamību vai kvalitāti lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi info@materiali.lv vai rakstveidā, nosūtot uz adresi Dzelzavas iela 120A, Rīga, LV-1021. Sūdzība tiks izskatīta 7 darba dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas, atbildi nosūtot uz sūdzībā norādīto saziņas adresi. 
  Ja sūdzība tiks atzīta par nepamatotu, un Jūs sūdzības atzīšanai par nepamatotu nepiekritīsiet, Jums ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktās alternatīvo strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot preces pārdevējam rakstveida iesniegumu par ārpustiesas strīda risināšanu, norādot:
  • vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju;
  • iesnieguma iesniegšanas datumu;
  • strīda būtību, prasījumus un to pamatojumu.

  9.1 Informācija par ārpustiesas strīdu risināšanas iespējām un ārpustiesas strīdu risinātājiem:
  - Informācija par strīdu risināšanas procesu: www.ptac.gov.lv/lv/content/stridu-risinasanas-process 
  - Informācija par ārpustiesas patērētāju strīdu risinātāju datubāzi:   www.ptac.gov.lv/lv/content/arpustiesas-pateretaju-stridu-risinataju-datubaze 
  - Informācija par strīdu izšķiršanu tiešsaistē (SIT): Ja ir radusies problēma ar tiešsaistē nopirktu preci, klients var izmantot SIT platformu, lai iesniegtu sūdzību, ko izskatīs neatkarīga strīdu izšķiršanas struktūra. Links uz SIT platformu: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=LV

 10. Ja preces lietošanas laikā precei ir radušās tehniska rakstura problēmas, preces servisa apkalpošana tiks veikta saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) normām. Pirkuma dokumenti ir spēkā tikai tad, ja tajos pareizi un skaidri norādīts: preces modelis, sērijas numurs, pārdošanas datums. Pirkuma dokumentos aizliegts izdarīt jebkādas izmaiņas, dzēst vai pārrakstīt tajos norādītos datus - šādā gadījumā servisa dokumenti tiks atzīti pār spēkā neesošiem. Atgādinām, ka patērētājiem 24 mēnešu laikā no preces piegādes dienas ir likumā noteiktas tiesības pieteikt prasījumu par līguma noteikumiem neatbilstošu preci.
 11. Atgādinām, ka PTAL normas neattiecas uz gadījumiem, kad preci iegādājas juridiskas personas.
 12. Ievērojot Latvijas Republikas likumdošanas normas, SIA PRO materiāli saglabā ar pircējiem noslēgtos pirkuma līgumus grāmatvedības kārtošanai nepieciešamajā apjomā.
 13. Interneta veikals materiali.lv patur tiesības neapkalpot pasūtījumu, ja interneta veikalam neizdodas sazināties ar klientu pa viņa noradīto tālruņa numuru vai e-pastu.
 14. Ja izvēlaties apmaksāt pasūtījumu ar bankas maksājumu karti, lūdzam pirms apmaksas iepazīties ar Jūsu bankas kartes dienas maksājumu limitiem.

Jautājumu gadījumā var zvanīt +371 25164077 vai rakstīt uz e-pastu:  info@materiali.lv